کوپر S61

ژاکلین و آمپر؛ دیو با آستین کوپر S61 خود نیز مورد آزمایش قرار گرفته است. همچنین راننده ها همچنان آزمایش می کنند زیرا رانندگان اغلب بیش از دو ساعت در پشت چرخ عقب می مانند تا قبل از توقف در چاله ها و اجازه دادن به راننده امداد را به انجام وظایف رانندگی.

کپی رایت تمامی عکس ها برای © عکاس محفوظ است.