جول و تارگای او

استقامت رانندگان نیز مورد آزمایش قرار گرفته است، زیرا رانندگان اغلب بیش از دو ساعت در پشت چرخ عقب می مانند و قبل از توقف در چاله ها اجازه می دهند که راننده امداد را به انجام وظایف رانندگی برساند.

رانندگان پس از گرفتن غذا و استراحت می توانند قبل از بازگشت به رانندگی یک مهار دیگر. امروزه، سه راننده هر خودروی رقیب را به اشتراک می گذارد.

کپی رایت تمامی عکس ها برای © عکاس محفوظ است.