عکاسی هنری

عکاسی هنری یا Fine Art بیان کننده احساس درونی هنرمند است. در این نوع عکاسی شما شاهد یک مفهوم انتزاعی که در ذهن عکاس بوده است، می باشید.

کپی رایت تمامی عکس ها برای © عکاس محفوظ است.