پرتره

ترکیب نورپردازی خوب و چهره ها پایه و اساس پرتره ها هستند.

کپی رایت تمامی عکس ها برای © عکاس محفوظ است.